ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86

Постанова  Кабінету Міністрів України від 26.08.02 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

Положення про  дошкільний навчальний закладзатверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305

Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 306

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1721-р

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалено Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013

НАКАЗИ

ЛИСТИ

Про використання навчальної літератури в дошкільних навчальних закладах 

         Сектор науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти На сучасному етапі зростають вимоги до ефективності освітньої роботи педагогічних працівників дошкільної освіти. Важливу роль у модернізації її змісту має якісна сучасна навчальна література, яка  розробляється  на  реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку.

         У зв’язку зі збільшенням на ринку кількості видань без грифів Міністерства освіти і науки України, звертаємо увагу фахівців і батьків на пріоритетність придбання та використання навчальної літератури, що має відповідні грифи.Чинним Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.06.2008 № 537встановлено два види грифів:

 «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

– «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

         На звороті титульного аркуша (у вихідних даних видання) указуються номер і дата листа або наказу  Міністерства, яким надано відповідний гриф.

         Навчально-методичній літературі (хрестоматіям, методичним розробкам, навчально-методичним посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріалам тощо) за рішенням комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України може надаватися схвалення до використання у дошкільних навчальних закладах.

         Відмітка «Схвалено для використання у дошкільних навчальних закладах» вміщуєтьсяна звороті титульного аркуша навчального видання із зазначенням номеру і дати листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

         До початку нового навчального року Міністерством освіти і науки України готується Перелік навчальної літератури, яка рекомендована для використання в дошкільних навчальних закладах. У зазначеному Переліку подаються посібники, що мають відповідні грифи або схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. З даним Переліком можна ознайомитися на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

ПОСТАНОВА Головного санітарного лікаря  України “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’зку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)” від 25.08.2021 № 8

– Інструктивно-методичні рекомендації “Планування роботи закладу дошкільної освіти” від 07.07.2021 № 1/9-344

–  Інструктивно-методичні рекомендації “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкілльної освіти у 2021/2022 навчальному році” від 10.08.2021 № 1/9-406

– Інструктивно-методичні рекомендації “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 навчальному році” від 16.07.2021 № 1/9-363

– “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти  і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році” від 9.08.2021 № 1/9-404

 

0014842

Copyright © 2023. All Rights Reserved.