Освітня програма на 2023/2024 ЗДО № 8 “Космічний”

Заклад дошкільної освіти  працює на виконання Базового компоненту дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

      Інваріантна складова  реалізується програмою «Програма розвитку дитини від народження до шести років “Я у світі”:

Освітній напрям «Особистість дитини»

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

Освітній напрям «Гра дитини»

Оcвітній напрям «Дитина в соціумі»

Освітній напрям «Мовлення дитини»

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

Варіативна складова  формується з урахуванням особливостей закладу дошкільної освіти, запитів дітей  та побажань батьків, реалізується з освітніх напрямів:

Освітній напрям «Особистість дитини. Спортивні ігри»

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»

Освітній напрям «Мовлення дитини. Основи грамоти»

Освітній напрям «Мовлення дитини. Іноземна мова»

Освітній напрям «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність»

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва. Хореографія»

Перелік освітніх компонентів, що передбачені  відповідною освітньою програмою

0015121

Copyright © 2023. All Rights Reserved.