ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
№ 8 «КОСМІЧНИЙ» НА  2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

   

У 2023/2024 навчальному році організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»; постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від  27.01.2021 № 86); Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234); листів МОН України «Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), «Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році» від 21.08.2023 №1/12490-23, Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

     Питання організаційних аспектів діяльності закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану регулювати Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX та листів МОН   України   «Про  рекомендації  для  працівників  ЗДО  на  період дії  воєнного  стану  в  Україні»  від  02.04.2022  № 1/3845-22, «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» від 17.03.2022 №1/3475-22, «Щодо збереження закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників» від 22.06.2022 № 1/6887-22. від 25.04, «Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в ЗДО з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях» від 25.04.2022 № 1/4428-22.

     Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2022/2023 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку закладу, педагогічний колектив ставить такі завдання на 2023/2024 навчальний рік:

  1. Навчати дітей виражати емоції і почуття, в соціально-прийнятний спосіб за допомогою ігор-наслідувань та ігор на емпатію.
  1. Визначити систему вивчення стану створення освітнього середовища у закладі як складової забезпечення якості дошкільної освіти. Формувати безпечне розвивальне середовище для навчання основам безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану.
  1. Визначити систему вивчення стану фахової діяльності педагогічних працівників як складової забезпечення якості дошкільної освіти.
  1. Визначити систему вивчення стану забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду як  складової забезпечення якості дошкільної освіти.

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 2023/2024

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 2023/2024

КОНСУЛЬТАЦІЇ 2023/2024

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2023/2024

КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ 2023/2024

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ 2023/2024

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
№ 8 «КОСМІЧНИЙ» НА  ЛІТНІЙ ПЕРІОД – 2023 

0014854

Copyright © 2023. All Rights Reserved.