ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ, БАТЬКІВ ТА ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ

«ШКОЛА ВІЛЬНА ВІД НАСИЛЬСТВА»

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. З досвіду роботи.

Досвід роботи ЗДО №8 «Космічний» у програмі «Школа вільна від насильства» в рамках проєкту «Розвиток систем попередження та реагування на насильство в закладах освіти і підвищення стійкості підлітків» надруковано на сторінках нового навчально-методичного посібника “Впровадження моделі «Школа вільна від насильства» в закладах освіти”.  Завантажити посібник можна за посиланням: https://la-strada.org.ua/…/posibnyk-vprovadzhennya-modeli

Ляльки з особистими історіями (ляльки-персони)

ЛЯЛЬКИ З ОСОБИСТИМИ ІСТОРІЯМИ

ЛЯЛЬКА ДМИТРИК

ЛЯЛЬКА МАРИНКА


ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

«СТІНИ, СТЕЛЯ ТА ПІДЛОГА, ЯКІ ГОВОРЯТЬ»

описовий звіт


ПРОЕКТ “День природолюба”

презентація


БІЗІБОРД «Космічний Експрес»

методичні рекомендації


“ПРОЕКТИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ”


Корекційно-розвивальний проект «Використання логопедичних кубиків у корекційно-реабілітаційній роботі з дітьми із мовленнєвими порушеннями»
Реєстраційна картка проекту
Назва: «Використання логопедичних кубиків у корекційно – реабілітаційній роботі з дітьми із мовленнєвими порушеннями»
Автор проекту: Гусєва Ніна Олександрівна, вчитель-логопед вищої категорії Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Космічний»
Учасники проекту: діти корекційної групи, вихователі, батьки
Характеристика проекту: – за метою проектної діяльності – практичний; – за кількістю учасників – індивідуальний та підгруповий; – за тривалістю – довготривалий (1рік)
Направлення: творче.
Мета: виховання звукової культури, лексичної та граматичної сторони мовлення у дітей засобами дидактичних ігор
Завдання:
1. розвиток артикуляційного апарату;
2. автоматизація та диференціація звуків;
3. розвиток фонематичного слуху та мовного дихання;
4. збагачення та активізація словника;
5. удосконалення інтонаційної виразності;
6. розвиток психічних процесів.
План роботи над проектом:
1. Опрацювання педагогічної та методичної літератури;
2. Використання елементів інноваційних технологій (методику роботи з кубиками О.Зайцева, методику М. Монтессорі, методику роботи з розвивальними кубиками Б. Нікітіна);
 3. Визначення шляхів реалізації проблеми комплексного подолання мовленнєвих вад;
4. Апробація оптимальної моделі поєднання інноваційних технологій у корекційній роботі з дітьми;
5. Виготовлення кубиків для дидактичних ігор ;
6. Розробка дидактичних ігор з використанням «Кубиків – розумників»;
7. Планування спільної роботи вчителя-логопеда з вихователями корекційної групи та батьками;
8. Аналіз результатів;
9. Висновки.
Анотація:
Протягом багатьох десятиліть кубики зберігають свою популярність як у дітей, так і у батьків. А розробники дитячих ігор придумують нові варіанти їх використання з метою розвитку моторики та сенсорики, конструювання, навчання рахунку та читання. Дерев’яні або пластмасові, незабарвлені або забарвлені у основні кольори, головне, щоб вони були зручні для дитячих долоньок. Ігри з кубиками сприяють розвитку тактильних відчуттів і загальної моторики тіла. Кубики із зображенням цифр та літер допомагають зробити процес навчання більш цікавим. Все нове – це добре забуте старе. Діти корекційної групи потребують насиченого сенсорного середовища, і тому, потрібне розумне поєднання методики О.Зайцева, системи М. Монтессорі, роботи з кубиками Б.Нікітіна. Ці унікальні методики дали поштовх для виготовлення логопедичних кубиків, які можна використовувати на різних етапах мовленнєвої корекції. Опис проекту Актуальність теми: діти з порушенням мовлення дуже не проста категорія, не легко працювати з ними і вихователям і батькам. Використання логопедичних кубиків дає можливість врахувати потреби дитини у активності як фізичній так і мотиваційній та пізнавальній. Посібник розвиває мовне дихання, зорово – моторну координацію. За його допомогою можна автоматизувати і диференціювати поставлені звуки, проводити профілактику дисграфії та дислексії, розвивати артикуляційний апарат, фонематичний слух та слухову увагу, удосконалювати лексичну сторону мовлення, інтонаційну його виразність, психічні процеси (сприймання, пам’ять, мислення). Робота з кубиками дає можливість не лише бачити зображене, а й торкатися, брати, відчувати, гратися, маніпулювати, моделювати, озвучувати, чути, максимально використовувати у роботі різні аналізатори. Це цікаво, зрозуміло, посильно, доступно. А ще можна самому корегувати звуки, виправляти свою мову. Логопедичні кубики – це лише посібник для розвитку різних пізнавальних процесів дитини, а те наскільки вони будуть корисні й цікаві малятам, залежить від педагога.
Етапи проекту
1. Підготовчий етап розробки моделі;
2. Діяльнісний ( залучення вихователів та батьків до процесу супроводу мовленнєвого розвитку дітей);
3. Підсумковий (узагальнюючий, етап практичної реалізації проекту).
Підготовчий: опрацювання методичної літератури з використання інноваційних технологій у мовній корекції дітей – логопатів; розробка моделі використання логопедичних кубиків; проведення батьківських зборів, включення батьків до проектної діяльності; залучення батьків, вихователів корекційної групи до виготовлення логопедичних кубиків (66 кубиків); проведення консультації «Значення артикуляційної гімнастики у активізації рухів органів артикуляційного апарату».
Діяльнісний: консультація вчителя-логопеда «Роль дидактичних ігор у розвитку фонематичного слуху дітей з порушенням мовлення»; проведення відкритих занять для вихователів та батьків з використанням логопедичних кубиків («Зустріч з розумними кубиками. Автоматизація звука «Ш» у словах, реченнях, зв’язному мовленні»; «Слова – назви предметів», підгрупове корекційне заняття з дітьми із ФФНМ з використанням «Кубиків – розумників»).
Підсумковий: практична реалізація проекту; використання логопедичних кубиків на індивідуальних, підгрупових заняттях з дітьми із фонетико – фонематичним та загальним недорозвитком мовлення та з дітьми із затримкою психічного розвитку; аналіз результатів, висновки.
Гра «Назви дитинчат»
Мета: вчити називати дитинчат домашніх тварин та їх мам.
Опис гри: назвати малюнки на гранях кубика (дитинчат тварин) та їх мам.
Гра «Придумай слово до схеми»
Мета: вчити придумувати слова до схем звукового аналізу.
Опис гри: дитина знаходить потрібку цифру на грані кубика зі схемою звукового аналізу та придумує до неї слово і т.д.
0015121

Copyright © 2023. All Rights Reserved.