ЗАПИС ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА (зміни 2021)

Умови прийому дітей до ЗДО

Для вступу дитини  в дошкільний навчальний заклад № 8 «Космічний»  необхідно:

 1. Стати на чергу через електронну реєстрацію в дошкільні навчальні заклади (reg.isuo.org).

На виконання листа управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 25.09.2013  № 03-07/6496   «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», листа управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», з метою забезпечення права дитини на  доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей до дошкільного закладу прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до  електронної черги в дошкільний навчальний заклад.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

Повідомляємо, що заклади дошкільної та загальної середньої освіти у своїй роботі керуються Законом України «Про протидію захворюванню на туберкульоз». Відповідно до п.7 ст. 9 цього Закону діти, які не пройшли щорічні обов’язкові профілактичні огляди на туберкульоз у визначений Законом строк, до відвідування закладів дошкільної та загальноосвітньої освіти не допускаються.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):

– Прийом дітей до навчального закладу здійснюється  керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком  лікаря, що дитина  може відвідувати дошкільний навчальний заклад,  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для  прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови, опорно-рухового  апарату, інтелекту, затримкою психічного   розвитку в  інклюзивні  групи  додатково  подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.

– Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник   зобов’язаний ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими  (одновіковими,  різновіковими),  сімейними   (родинними) ознаками.

Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують  дошкільних  закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”:

п. 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить 75 відсотків від вартості харчування на день.

  Дні прийому: 

Понеділок       10.00 – 13.00

Вівторок          10.00 – 13.00

Лист МОЗ України  № 111-01/89 від 29 березня 2018 року

Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти

Правила для батьків

 1.  Дошкільний заклад працює з 7.00 до 17.30. Чергова група для дітей дошкільного віку до 19.00. Приводити дітей не пізніше 8.00.
 2. Дитина повинна бути чистою, в охайному одязі, підстрижена.
 3. Не приводити дитину з ознаками хвороби.
 4. Попереджати вихователя про хворобу дитини з першого дня відсутності дитини.
 5. Піклуватися про здоров‘я дитини. Не вживати гриби, шипучі напої, жуйки і т.д., немиті фрукти, ягоди, інші недозволені продукти
 6. Своєчасно виконувати приписи лікаря ( здати аналізи, відвідати спеціаліста)
 7. Довідку про захворювання надавати медичній сестрі, потім вихователю.
 8. За дитиною зберігається місце в ДНЗ: хвороба дитини, карантин у групі, відпустка батьків, в літній період ( 75 днів), санаторне лікування. В інших випадках місце не зберігається, дитина виключається з ДНЗ.
 9. Щоденно особисто передавати і забирати дитину у вихователя. Віддавати дитину дітям до 16 років заборонено.
 10. До 20 числа кожного місяця вносити плату за харчування дітей. 
 11. Батьки зобов‘язані шанобливо ставитися до всіх працівників, суперечки вирішувати при відсутності дитини.
 12. Навчати дітей спілкуватися українською мовою.
0014854

Copyright © 2023. All Rights Reserved.